Wypełniacz

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

45.00

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych i innych

Pracownicy administracyjno biurowi i inni podlegają obowiązkowemu szkoleniu okresowemu bhp do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Cel:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
• oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
• metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
• kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
• postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

Program
Moduł 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
Moduł 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
a) klasyfikacja i charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracowników
b) szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
c) ocena ryzyka zawodowego
Moduł 3. Problemy związane z organizacjà stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
a) ogólne zasady i metody organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
b) organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowiskach pracy biurowej, w tym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
c) kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii
d) wymogi stawiane monitorom ekranowym i innym urządzeniom biurowym
e) minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, dotyczące stanowisk pracy z monitorami ekranowymi i innymi urządzeniami biurowymi
f) podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy
g) bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowychModuł 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
a) organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy
b) postępowanie w razie wypadku
c) zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
d) postępowanie w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii
e) organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
f) podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe

Cena:  45 zł / osoba

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.