Aktualności

4 grudnia 2017

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  którzy w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Mamy jeszcze wolne miejsca 792 611 211

Zapewniamy szkolenie zawodowe (100 godzin) dla wszystkich uczestników programu, zgodnie z oczekiwaniami grupy np.:

  • Wózki widłowe z UDT ( egzamin zewnętrzny),
  • Pracownik biurowy z Eccc, moduł kadry place ( egzamin zewnętrzny),
  • Doradca klienta – sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej,
  • Prze...
27 lipca 2017

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Polega ona na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującym...

18 lipca 2017

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy, która w razie konieczności podejmie akcję ratunkową w zakładzie pracy (Art. 209 pkt 2)a) Kodeksu Pracy).
Istotne jest, aby osoba wyznaczona była w tym kierunku odpowiednio przeszkolona i posiadała niezbędną wiedzę w tym zakresie. Pomimo braku uregulowań prawnych co do formy potwierdzania kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy Inspektorzy PIP podczas kontroli domagają się ...

26 czerwca 2017

 Coraz więcej firm w Polsce boryka się problemem braku pracowników zarówno wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych. Nowy Sącz i okolice nie są w tej kwestii osamotnione. Bezrobocie jest obecnie na bardzo niskim poziomie, brakuje rąk do pracy niemal w każdej branży. Ratunkiem może być zatrudnianie pracowników z poza Polski. Kwestie zatrudniania cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak od 1 stycznia 2018 czekają nas zmiany w ustawie.

Dnia 13 kwietnia 2017 roku do Se...

26 czerwca 2017

W związku z potrzebą rynku, stale zmieniającymi się przepisami prawa pracy organizujemy profesjonalne szkolenia stacjonarne przygotowujące do pracy w zawodzie Specjalista ds. Kadr i Płac.

KURS KADRY I PŁACE
Specjalista ds. kadr i płac – z obsługą programu PŁATNIK
UWAGA
➡ Szkolenia odbywają się w małych grupach – ruszamy już mając 3 chętnych !!!
➡ Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kadr z zastosowaniem przepisów prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń i obsługi Programu „Płatnik”.
➡ Terminy...

20 czerwca 2017

Ośrodek Szkoleniowy BHP i KADRY organizuje profesjonalne szkolenie z obsługi programu Comarch ERP Optima w zakresie prowadzenia księgowości.
Adresaci:
– osoby z podstawową wiedzą księgową
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia księgowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności modułów Księgowość i Środki trwałe programu Comarch ERP Optima. Szkolenie ma za zadanie umożliwienie kursantom szybkiego wdrożenia się w program, a uzyskana wiedza zapewni sprawną pracę na skonfigurowanym programie.
Skrócony program szkolenia:
• Ob...

24 maja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasiło 45. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

W czasie 44 lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy ...

18 kwietnia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje szereg nowych zmian w prawie pracy, m.in. dłuższy okres na odwołanie się od wypowiedzenia, obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania czy nowe zasady wydawania świadectw pracy.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadza szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia.
Ustawa ujednolica i wydłuża terminy odwołania od oświadczen...

17 marca 2017

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika w zakresie prawa pracy i bhp

 

Pracodawca musi pamiętać, ze z chwilą zatrudnienia pracownika prawo nakłada na niego szereg obowiązków

  • skierowanie na badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, Pracodawca musi mieć podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy
  • przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp
  • podpisanie umowy o pracę od pierwszego dnia pracy
  • założenie i prowadzenie akt osobowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowa...
30 stycznia 2017

Bezpieczeństwo na budowie – obowiązki pracodawcy i pracownika

Zagadnienia z dziedziny Bezpieczeństwa i higieny pracy mają szczególne znaczenie w wielu branżach gospodarki. W każdej dziedzinie występują ryzyka, na które narażeni są pracownicy. Bez wątpienia jedną z najistotniejszych i obciążonych wysokim ryzykiem jest branża budowlana. Szeroko pojęte prawo pracy szczegółowo reguluje zarówno obowiązki pracodawcy w zakresie BHP jak i pracownika.

Nie sposób w jednym artykule streścić wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem w budownictw...

30 stycznia 2017

Dotacje z Urzędu Pracy

W powiecie nowosądeckim i w mieście Nowy Sącz ruszyły kolejne nabory wniosków o bezzwrotne dotacje pieniężne. Kluczem do sukcesu i do otrzymania tych funduszy jest prawidłowo przygotowany wniosek wraz z całą dokumentacją. W ramach współpracy przygotujemy każdy rodzaj wniosku szybko i profesjonalnie gwarantując pozytywną ocenę formalną.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w dogodnym dla Państwa terminie.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

biuro@bhpikadry.net

tel: 531 120 220...