Usługi BHP

 

Usługi BHP

BHP – kompleksowa obsługa firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy Państwu kompleksową i stałą obsługę zakładu pracy w zakresie BHP zgodnie z wymogami prawnymi. Dział X art. 237 § 11 Kodeksu pracy § 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (…).

Działamy  na zasadach outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządzania. Oferty przygotowujemy indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rodzajem i rozmiarem działalności. Wszystkie usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.

Pamiętaj: tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie ludzi do bezpiecznego postępowania to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku nałożonego przez prawo, ale także inwestycja, która się opłaca.

W ramach kompleksowej obsługi BHP oferujemy:

 1. Wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP w tym:

Szkolenia wstępne:

 • dla wszystkich grup zawodowych

Szkolenia okresowe:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych/ pracowników fizycznych;
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych;
 • dla kadry inżynieryjno-technicznej;
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • dla służb BHP.
 1. Stała obsługa BHP:
 • wykonywanie zadań służb bhp;
 • opracowanie i wdrożenie aktualnych procedur bezpieczeństwa w zakładach pracy
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp dla pracodawców oraz pracowników;
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych.
 • audyty stanu bhp w firmie.
 • sporządzanie okresowych analiz bhp.
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki    niebezpieczne,  szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony    zbiorowej i indywidualnej.
 1. Przeprowadzenie kompleksowego postępowania powypadkowego w tym:
 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy;
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności uniemożliwiających uprawnienia poszkodowanego do świadczeń;
 • określenie wniosków prewencyjnych;
 • dokumentacja powypadkowa
 1. Opracowanie ryzyka zawodowego uwzględniające środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka.

Współpracujemy na podstawie umów długoterminowych lub jednorazowych zleceń.