Wypełniacz

Czas pracy

99.00

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Czas pracy

Szkolenie adresowane jest dla pracodawców, specjalistów personalnych oraz pracowników działu kadr – zajmujących się m.in. ewidencją czasu pracy pracowników w Firmie.

Cel:
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• pracodawców, pracowników działów kadr i płac,
• kierowników, zastępców
• osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Sposób organizacji:
Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady. Ponadto dostępne są inne materiały z zakresu prawa pracy.

Czas trwania:
8 godzin dydaktycznych

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program
Moduł 1. Czas pracy
a) Definicje czasu pracy
b) Wymiar i normy czasu pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian – określanie wymiaru czasu pracy dla różnorodnych zespołów pracowniczych oraz ustalenie dla nich norm czasu pracy

Moduł 2. Systemy czasu pracy
a) Podstawowy system czasu pracy
b) Równoważny czas pracy i jego warianty
c) Indywidualny czas pracy
d) Czas pracy w weekendy, święta i porze nocnej wg Państwowej Inspekcji Pracy
e) Tworzenie harmonogramów czasu pracy – zasady sporządzania i regulacji

Moduł 3. Planowanie czasu pracy ze względu na wybrany system a także rozliczanie czasu pracy
a) Reguła rozliczania czasu pracy ze względu na system, długość, okres zatrudnienia i typ etatu pracownika
a) Praca przypadająca na niedziele i święta
b) Czas pracy, a podróż służbowa
c) Czas pracy kierowców
d) Czas pracy osób niepełnosprawnych
e) Czas pracy na dyżurze
f) Zadania: rozliczanie czasu pracy na konkretnych przykładach

Moduł 4. Wynagrodzenie za pracę w z tytułu wyliczania czasu pracy
a) Model wynagradzania ustanowiony w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
b) Praca w godzinach nadliczbowych
c) Naruszenie dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
d) Czas wolny jako rekompensata za godziny nadliczbowe

Moduł 5. Ewidencja i dokumentacja czasu pracy