Cennik

USŁUGI, SZKOLENIA, DORADZTWO – BHP i KADRY
SZKOLENIA BHP, Pierwsza pomoc, Ppoż.
Nazwa szkolenia LICZBA UCZESTNIKÓW
1-4 os. 5-10 os. 11-20   s. > 21 os.
Forma szkolenia Forma szkolenia Forma szkolenia Forma szkolenia
stacjonarne online stacjonarne online stacjonarne online stacjonarne online
 
1. Instruktaż ogólny 70,00 x 50,00 x 50,00 x do uzgodnienia
2. Okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 250,00 200,00 250,00 200,00 do uzgodnienia do uzgodnienia
3. Okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp 680,00 x 580,00 x 480,00 x do uzgodnienia
4. Okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy 560,00 450,00 560,00 450,00 do uzgodnienia do uzgodnienia
5. Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 80,00 x 60,00 x 50,00 x do uzgodnienia
6. Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych 200,00 150,00 180,00 120,00 do uzgodnienia do uzgodnienia
7. Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych 80,00 60,00 50,00 40,00 x x do uzgodnienia
8. Pierwsza pomoc – podstawowe czynności ratujące życie 90,00 80,00 80,00 70,00 x x do uzgodnienia
9. Szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów
i ewakuacji
120,00 100,00 80,00 70,00 do uzg. do uzg. do uzgodnienia
USŁUGI BHP i KADROWE
Rodzaj usługi LICZBA ZATRUDNIONYCH
1-10 os. 11-25os. 26-40 os. > 41 os.
1. Stały nadzór bhp /służba bhp – outsourcing 200,00/mieś. 350,00/mieś. 450,00/mieś. do uzgodnienia
2. Stały nadzór kadrowy – outsourcing 30,00/os. mieś. 25,00/os. mieś. do uzgodnienia do uzgodnienia
3. Stały nadzór bhp i kadrowy – outsourcing do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia
4. Przygotowanie dokumentacji pracowniczej – akt osobowych 100,00/os. 75,00/os. do uzgodnienia do uzgodnienia
5. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej od 250,00 *
6. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego od 200,00/stanowisko *
7. Analiza stanu bhp w zakładzie pracy/ audyt od 200,00 *
8. Sporządzanie instrukcji bhp 20,00 / sztuka *
9. Sporządzanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, obwieszczeń dotyczących bhp i prawa pracy od 100,00 *
8. Opracowanie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych kart przydziału od 80,00 *
9. Usługi w zakresie ochrony środowiska w ramach stałej współpracy
10. Współpraca z organami kontroli – udział podczas kontroli w ramach stałej współpracy
11. Doradztwo w sprawie prawa pracy i bhp w ramach stałej współpracy lub do uzgodnienia
SZKOLENIA STACJONARNE
1. Specjalista ds. płac – z obsługą programu PŁATNIK 480,00/os.
2. Specjalista ds. kadr 480,00/os.
3. Specjalista ds. kadr i płac 480,00/os.
4. Podstawy księgowości 760,00/os.
5. Podatkowa książka przychodów i rozchodów 760,00/os.
6. Czas pracy 120,00/os.
7. Urlopy rodzicielskie 80,00/os.
8. Krawiectwo – podstawy szycia 650,00/os.
9. Inne na zamówienie klienta: księgowe, zawodowe, komputerowe do ustalenia
INNE USŁUGI
1. Przygotowanie wniosku o staż / prace interwencyjne z UP od 100,00
2. Przygotowanie wniosku o dotacje z UP od 200,00
3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie poprawy warunków bhp pracowników – ZUS do uzgodnienia
4. Przygotowanie wniosku o dotację z UE do uzgodnienia
5. Doradztwo w sprawach oszustw gospodarczych, przygotowanie dokumentacji/ nadzór do uzgodnienia
6. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w wypadkach: przy pracy, komunikacyjnych, losowych itp. 0,00

*nie dotyczy usług w ramach stałej współpracy