Usługi kadrowe

KADRY i PŁACE – kompleksowa obsługa firm, prowadzenie spraw kadrowych i płac, doradztwo personalne

W ramach stałej współpracy w zakresie outsourcingu kadrowego i realizacji jednorazowych zleceń, zakres usług obejmuje między innymi:

 1. Doradztwo oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej w zakresie:
 • zawierania i rozwiązywania umów o pracę;
 • prowadzenia i aktualizacji akt osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki    Socjalnej z 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 115, poz. 971 z późn. zm.).
 • bieżącego prowadzenia i uzupełniania dokumentacji kadrowej
 • ewidencja czasu pracy;
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych;
 • doradztwo w zakresie uprawnień pracowniczych: rodziców, niepełnosprawnych, młodocianych;
 • doradztwo jak postępować w razie kontroli PIP, możliwość uczestniczenia przy kontroli;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • podróże służbowe;
 • współpraca ze związkami zawodowymi;
 • tworzenie oraz aktualizacja regulaminów;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników
 • doradztwo w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów BHP
 • doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa pracy
 1. Doradztwo personalne

Nie prowadzimy agencji pośrednictwa pracy, możemy jednak na zlecenie pracodawcy przygotować wstępną rekrutację oraz selekcję zgłoszeń. Przeprowadzimy pierwsze rozmowy z zakwalifikowanymi potencjalnymi pracownikami. Do zleceniodawcy wysyłamy wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania pracodawcy.

 1. Płace
 • należności pracownicze (wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania, dodatki, premie)
 • naliczanie wynagrodzeń (pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie);
 • rozliczania nieobecności, nadgodzin , dodatków i innych świadczeń należnych pracownikom;
 • sporządzania deklaracji i raportów do ZUS, PFRON, US;