Promocja!
Wypełniacz

Kurs MS Excel – podstawowy

49.00 39.00

Program Excel to powszechnie stosowane i bardzo wydajne narzędzie pracy. Pomaga analizować informacje w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki programowi Excel można szybko i atrakcyjne zaprezentować efekty pracy, można pewniej zarządzać informacjami biznesowymi i je udostępniać.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Kurs MS Excel – podstawowy

Cel:
Szkolenie ma na celu nauczenie podstaw obsługi programu MS Excel do wykorzystania w różnych celach praktycznych. Kurs obejmuje podstawy obsługi programu, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, tworzenie konspektów, formatowanie warunkowe, zarządzanie skoroszytami oraz drukowanie.
Wszystkie zagadnienia ćwiczone są na wielu praktycznych przykładach.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• chcących udoskonalić umiejętności pracy z programem MS Excel
• osób chcących podnieść swoje kwalifikacje,
• osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Sposób organizacji:
Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej z zakresu najczęściej wykorzystywanych funkcji Excela, która umożliwi zdobycie dodatkowych umiejętności.

Czas trwania:
10 godzin dydaktycznych

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program
Moduł 1. Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści
a) Okna programu. Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
b) Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
c) Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

Moduł 2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
a) Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
b) Formatowanie graficzne.
c) Typy danych i formatowanie według typu danych.
d) Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

Moduł 3. Formuły i funkcje
a) Wstawianie i modyfikowanie formuł
b) Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
c) Adresowanie względne i bezwzględne.
d) Funkcje logiczne.
e) Formuły zliczające i sumujące
f) Formuły do zastosowań finansowych
g) Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
h) Praca z datami i czasem

Moduł 4. Sortowanie danych i filtry.

Moduł 5. Tworzenie wykresów

Moduł 6. Drukowanie i jego opcje
a) Przygotowywanie arkusza do druku.

Moduł 7. Zarządzanie skoroszytami
a) Tworzenie i organizacja skoroszytów.
b) Formaty plików.