Urlopy rodzicielskie w 2017 roku

Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy dotyczącej zmian w urlopach związanych z rodzicielstwem, rozliczeniem wynagrodzenia oraz prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

W programie zostały zamieszczone najważniejsze zagadnienia związane z nieobecnościami rodzicielskimi:
1. Urlopy i nieobecności
Urlop macierzyński – zasady przyznawania, wymiar
Urlop rodzicielski – kiedy, ile i dla kogo
Urlop ojcowski
Urlop wychowawczy
Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia
2. Rozliczanie płac
Ustalenie podstawy wymiaru składek
Ustalenie wysokości świadczeń w przypadku łączenia pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
Podział % zasiłku macierzyńskiego w przypadku dzielenia urlopu rodzicielskiego na części
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób indywidualnych chcących poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników rodziców, do pracowników działów kadr i płac. Szczegółowy program szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych kursantów. Terminy do ustalenia

Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186).