Wypełniacz

Pierwsza pomoc – podstawowe czynności ratujące życie

69.00

Czy potrafiłbym uratować swoich bliskich gdyby zaszła taka konieczność? Często zadajemy sobie to pytanie gdy słyszymy co dzieje się wokół nas. Nie zastanawiaj się, bądź pewny. Nasze szkolenie to najlepszy sposób na poznanie podstawowych czynności ratujących życie.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Pierwsza pomoc.

W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego.
Ponieważ to od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego.

Cel:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.
Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do osób które:
• chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy,
• zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy),

Materiały:
Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady. Ponadto dostępne są inne materiały z zakresu udzielania pierwszej pomocy, biuletyny, instrukcje itp.

Zaświadczenie:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program:
Moduł 1. Pierwsza pomoc – podstawowe zabiegi ratujące życie
1. Moralny prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy
2. Pierwsza pomoc poszkodowanemu
3. Zranienia
4. Krwotoki
5. Złamania
6. Zwichnięcia
7. Urazy termiczne
8. Zatrucia chemiczne
9. Porażenia prądem elektrycznym

Moduł 2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
1. Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy
2. Podstawowe zabiegi ratujące życie
3. Resuscytacja krążeniowo oddechowa
a) resuscytacja dziecka
b) resuscytacja osoby dorosłej
4. Pozycja boczna ustalona