Podatek VAT i CIT po nowelizacjach

W związku z licznymi zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie 01.01.2017 roku przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie stacjonarne z zakresu najnowszych zmian. W zależności od stopnia wiedzy i doświadczenia naszych kursantów opracowujemy szczegółowy program szkolenia, które poprowadzą specjaliści z prawa podatkowego. W zakresie między innymi:

  • nowelizacje przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT
  • zmiany w zakresie opodatkowania importu usług
  • przepisy przejściowe i czas ich obowiązywania
  • sankcje podatkowe
  • deklaracje i zwroty
  • podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku
  • zmiany w CIT
  • ceny transferowe
  • przychody i koszty podatkowe
  • inne istotne nowelizacje VAT i CIT obowiązujące od stycznia 2017 roku

Szkolenie jest skierowane zarówno do przedsiębiorców jak i osób indywidualnych chcących poszerzyć zakres swojej wiedzy w zakresie VAT i CIT, dla księgowych i specjalistów ds. rachunkowości.

Ilość godzin zależna od tematyki, dogodne terminy do ustalenia z kursantami, małe grupy, możliwość zorganizowania zajęć w weekendy.

Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186).