Kurs płace z obsługą programu Płatnik

Oferujemy Państwu stacjonarny kurs dla specjalisty ds Płac z obsługą programu Płatnik. Szkolenia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 5 osób) w dogodnym dla kursantów terminie. Możliwe jest przeprowadzenie kursu w weekendy.

W ramach szkolenia każdy z kursantów otrzymuje własne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Płatnik w wersji 10.01.001 oraz pomoce dydaktyczne. Czas trwania szkolenia i jego szczegółowy program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych kursantów.

Po ukończeniu naszego szkolenia każdy kursant otrzyma test sprawdzający a po jego pozytywnym rozwiązaniu certyfikat potwierdzający zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia Płac i obsługi programu Płatnik oraz zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.