Gospodarka kasowa w jednostkach administracji publicznej

Nasze szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę kasową w sektorze publicznym po nowelizacji Ustawy o finansach publicznych. Skierowane jest do kasjerów, księgowych i innych pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę kasową

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, jak uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki kasowej i nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • W ramach szkolenia przewidzieliśmy następujące zagadnienia:
  – Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów, tj.: ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne; Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz.Urz. Min.Fin. nr 7 poz. 58)
  – Obowiązki kasjera
  – Pomieszczenie kasy, ochrona i transport wartości pieniężnych
  – Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej – omówienie
  – Odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej z podziałem kompetencji – ustawa o finansach publicznych.
  – Czynności kontrolne
  – Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
  – Pytania, odpowiedzi – dyskusja

Szkolenia prowadzone są w małych grupach maksymalnie 5-cio osobowych w dogodnym dla Państwa terminie.