Aktualności

Szkolenia BHP w dobie pandemii

Minister Zdrowia rozporządzeniem wprowadził w Polsce stan epidemii, ktory obowiązuje od dnia   20.03.2020 roku i na razie nie ma mowy o jego odwołaniu. Sytuacja na całym świecie zmusiła ustawodawców do uregulowania kwestii pomocowych, dopuszczenia możliwości dotąd nie stosowanych.  Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono nowe regulacje w kwestii szkoleń bhp dla pracowników.

Zgodnie z Art. 12e. 1. wyżej wymienionej ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Daje to możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej nie narażającej pracownika na kontakt z osobami z zewnątrz (służbą bhp).

Kolejną zmianą jest możliwość przesunięcia terminu wykonania szkolenia okresowego. Zgodnie z pkt 2 przytoczonego artykułu ustawy w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Wielu pracodawców korzysta z możliwości odroczenia terminu szkolenia okresowego, co niestety nie wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pracy.

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom i mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności opracowaliśmy szkolenia w formie elektronicznej, przeprowadzamy szkolenia stacjonarne z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, dostosowujemy nasze usługi do nowych potrzeb rynkowych. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania kompleksowej informacji na temat pełnej oferty świadczonej przez naszą firmę.