Aktualności

W DOBRĄ STRONĘ 2 szansą na znalezienie stałego zatrudnienia

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  którzy w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Mamy jeszcze wolne miejsca 792 611 211

Zapewniamy szkolenie zawodowe (100 godzin) dla wszystkich uczestników programu, zgodnie z oczekiwaniami grupy np.:

  • Wózki widłowe z UDT ( egzamin zewnętrzny),
  • Pracownik biurowy z Eccc, moduł kadry place ( egzamin zewnętrzny),
  • Doradca klienta – sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej,
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy

Zapewniamy trening kompetencji społecznych, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne i zawodowe. Na zajęciach kawa, herbata, słodycze, a na szkoleniu zawodowym catering.

Dla uczestników:

  • zwrot kosztów dojazdu 12 zł/dzień,
  • staż 4 miesięczny ze stypendium 997 zł/os/m-c,
  • stypendium szkoleniowe  6,64 x100h =664zł/szkolenie zawodowe
  • dla 10% zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,

Kontakt:

Anna Kosakowska Tel: 792 611 211