Aktualności

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy, która w razie konieczności podejmie akcję ratunkową w zakładzie pracy (Art. 209 pkt 2)a) Kodeksu Pracy).
Istotne jest, aby osoba wyznaczona była w tym kierunku odpowiednio przeszkolona i posiadała niezbędną wiedzę w tym zakresie. Pomimo braku uregulowań prawnych co do formy potwierdzania kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy Inspektorzy PIP podczas kontroli domagają się od pracodawcy zaświadczenia ukończenia kursu. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku przygotowaliśmy dla Państwa:

KURS:
Pierwsza pomoc przedmedyczna – podstawowe czynności ratujące życie
W programie:
1. Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
2. Zasady wzywania ZRM (zespół ratownictwa medycznego)
3. Postępowanie z poszkodowanym dorosłym (zasada ABC)
4. Poszkodowany przytomny
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej (RKO) ćwiczenia praktyczne
7. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona)

Termin do ustalenia z kursantami
Okazyjna cena 80 zł / osoba

Ośrodek Szkoleniowy
BHP i KADRY w Nowym Sączu
Ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz
Tel: 531 120 220
biuro@bhpikadry.net