Aktualności

Nowe regulacje prawne przy zatrudnianiu cudzoziemców już od 1 stycznia 2018 r

 Coraz więcej firm w Polsce boryka się problemem braku pracowników zarówno wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych. Nowy Sącz i okolice nie są w tej kwestii osamotnione. Bezrobocie jest obecnie na bardzo niskim poziomie, brakuje rąk do pracy niemal w każdej branży. Ratunkiem może być zatrudnianie pracowników z poza Polski. Kwestie zatrudniania cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak od 1 stycznia 2018 czekają nas zmiany w ustawie.

Dnia 13 kwietnia 2017 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy skierowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniający ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. w związku z zatrudnianiem na terenie RP cudzoziemców. Odnosi się on przede wszystkim do zatrudniania do pracy sezonowej i krótkoterminowej.

Zmiany

Obecne regulacje prawne pozwalają na wydawanie cudzoziemcom zezwolenia na pracę na okres do trzech lat. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dwóch krótszych okresów przewidzianych dla pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników do prac sezonowych i krótkoterminowych. I tak przy pracach sezonowych cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pracę na okres do 8 miesięcy, natomiast przy pracach krótkoterminowych na okres do 6 miesięcy. Zezwolenia miałyby być wydawane przez starostę. Pozytywną zmianą będzie jednak dostęp obywateli wszystkich państw trzecich do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową. Do tej pory mogli to robić obywatele sześciu krajów – Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Wciąż jednak tylko dla tych obywateli będzie dostępne zezwolenie na pracę krótkoterminową.

 

Praca sezonowa

Zgodnie z projektem ustawy, początkiem procedury zatrudniania cudzoziemców będzie przeprowadzenie testu rynku pracy. Jeżeli wszystkie warunki otrzymania zezwolenia zostaną spełnione, wniosek taki zostanie wpisany do rejestru. Dopiero po otrzymaniu informacji od pracodawcy o zarejestrowaniu takiego wniosku, cudzoziemiec może ubiegać się o otrzymanie wizy. Cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na legalną pracę od starosty dopiero po stawieniu się u pracodawcy. Będzie miał on możliwość przedłużenia zezwolenia oraz zmiany pracodawcy bez konieczności wyjazdu, o ile będzie się to mieściło w okresie pracy sezonowej.

Jeśli praca byłaby kontynuowana na tych samych warunkach nie będzie obowiązku przeprowadzania testu rynku pracy po raz drugi. Należy go jednak wykonać, jeśli warunki pracy mają się zmienić.

Wiza dla cudzoziemca

Zarejestrowane wnioski o zezwolenie na pracę sezonową u tego samego pracodawcy uprawniają cudzoziemca do ubiegania się o wizę na rok zarejestrowania, oraz na dwa kolejne lata. Jednak warunkiem tego jest legalne i udokumentowane zatrudnienie u tego pracodawcy w ciągu pięciu lat – co najmniej raz.

Aby otrzymać wizę na wjazd do RP, cudzoziemiec będzie zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez niego zakwaterowania (umowa najmu, umowa z pracodawcą, itp.).

Praca krótkoterminowa

O zezwolenie na pracę krótkoterminową będą mogli ubiegać się obywatele sześciu wybranych państw. Podmioty, które będą mogły ubiegać się o takie zezwolenie, to: osoby fizyczne, jeśli praca jest związana z prowadzeniem ich gospodarstwa domowego, osoby prowadzące gospodarstwo rolne oraz takie, które prowadzą działalność gospodarczą przez

Odmowa wydania zezwolenia

Odmowę na wydanie zezwolenia będzie można wydać w przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia nie pokrywa się z rzeczywistym zamiarem powierzenia cudzoziemcowi pracy, kiedy cudzoziemiec będzie świadczyć prace dla innego podmiotu niż jest to wskazane, również kiedy wydanie zezwolenia będzie uzależnione od zbadania potrzeb kadrowych pracodawcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat formalności, dokumentów, chcesz przygotować dokumentację kadrową dla zatrudnianego cudzoziemca zgłoś się do nas. Dokumenty przygotujemy szybko, sprawnie i zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: kadry.infor.pl