Aktualności

Szkolenie stacjonarne księgowość z programem OPTIMA

Ośrodek Szkoleniowy BHP i KADRY organizuje profesjonalne szkolenie z obsługi programu Comarch ERP Optima w zakresie prowadzenia księgowości.
Adresaci:
– osoby z podstawową wiedzą księgową
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia księgowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności modułów Księgowość i Środki trwałe programu Comarch ERP Optima. Szkolenie ma za zadanie umożliwienie kursantom szybkiego wdrożenia się w program, a uzyskana wiedza zapewni sprawną pracę na skonfigurowanym programie.
Skrócony program szkolenia:
• Obsługa programu, cechy ogólne
• Dokumenty handlowe podlegające księgowaniu
• Zagadnienie rozliczeń i rozrachunków
• Rejestr VAT, deklaracje VAT
• Księgowanie dokumentów przy użyciu schematów księgowań
• Plan kont, obroty i salda, potwierdzenie sald
• Operacje na kontach walutowych
• Operacje na dzienniku księgowym, noty memoriałowe
• Ewidencja środków trwałych
• Wprowadzanie wyciągów bankowych i zapisów kasowych, rozliczanie
• Zamykanie ksiąg.
Dodatkowo program szkolenia przewiduje zajęcia indywidualne skierowane bezpośrednio w potrzeby kursantów. Kursanci otrzymają komplet autorskich materiałów szkoleniowych
Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Na czas szkolenia kursant ma do dyspozycji laptop z oprogramowaniem Comarch ERP Optima.
Czas trwania szkolenia: 24 godziny, szkolenie stacjonarne
Cena i termin do uzgodnienia, możliwość prowadzenia zajęć w weekendy.
Po szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia.

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!

Ośrodek Szkoleniowy BHP i KADRY
ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz
www.bhpikadry.net
biuro@bhpikadry.net
531 120 220