Aktualności

Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika w zakresie prawa pracy i bhp

 

Pracodawca musi pamiętać, ze z chwilą zatrudnienia pracownika prawo nakłada na niego szereg obowiązków

 • skierowanie na badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, Pracodawca musi mieć podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy
 • przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp
 • podpisanie umowy o pracę od pierwszego dnia pracy
 • założenie i prowadzenie akt osobowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286)
 • wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą – należy przygotować tabelę przydziału odzieży i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz założyć indywidualne karty przydziały tych środków każdemu pracownikowi
 • wykonanie ocena ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy
 • wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje bhp
 • wyznaczenie i przeszkolenie osoby do pierwszej pomocy (1 osoba)
 • wyznaczenie i przeszkolenie osoby do przeprowadzania ewakuacji (1 osoba)
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy (raz na 5 lat)
 • szkolenia okresowe bhp po roku od zatrudnienia a potem raz na 3 lata lub co roku przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 • zapewnienie napojów oraz posiłków profilaktycznych (w zależności od rodzaju wykonywanych prac)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • terminowe zgłaszanie do ubezpieczeń
 • terminowe przesyłanie świadectw pracy – 7 dni
 • utworzenie służby bhp w zakładzie pracy

 

Katalog w/w obowiązków jest bardzo szeroki, staramy się pomagać pracodawcom w ich wypełnieniu. Pomagamy również podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w realizacji zaleceń Inspektorów.

 

Zapraszam do współpracy